Terms and conditions


Vilkår for kjøp

 
Hud og Makeup Akademiet gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.
 
Angrefrist/Angrerett for online-kurs
Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp av onlinekurs/onlinestudier. Ønsker du å benytte angrefristen/angreretten må du gi oss tilbakemelding senest 14 dager etter påmelding/registrering. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres skriftlig. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. For å benytte deg av angreretten kan du sende oss en e-post (post@hudogmakeupakademiet.no)
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen(den som bestiller varen) har sendt sin bestilling til selgeren(Hud & Makeup Akademiet).
Bestilling/påmelding til våre kurs og studier kan gjøres via vår hjemmeside, e-post, telefon eller via andre kanaler, og alle former for bestilling/påmelding er bindene og samme regelverk gjelder for kjøpet/bestillingen.

Betales hele studie-/kursavgiften før kurs- eller studiestart, har du 14 dagers angrerett fra betalingen skjer. 
Har kurset eller studiet oppstart på et senere tidspunkt er allikevel påmeldingen bindende fra påmeldings-/registreringsdato, og ikke fra kurs-/studiestart.
Du har da ikke krav på å få studieavgiften tilbakebetalt (utover perioden på 14 dager fra registreringstidspunkt som er pålagt angrerettsperiode)

Kjøper har rett til å gå fra avtalen ved å gi beskjed til Hud & Makeup Akademiet innen 14 dager etter avtalen er inngått, jf. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Avbestillingen bør skje skriftlig per e-post. Angreretten på 14 dager løper fra avtaleinngåelse/påmelding/registrering.

Betaling av kurs/studie (fullt eller delvis) regnes også som registrering/påmelding, selv om ikke påmelding/registrering er gjort på annen måte. Vanlig angrerett gjelder.
Om en annen enn deltakeren selv betaler for kurset/studiet (feks ved tilsagnsbrev fra NAV eller en arbeidsgiver) gjelder påmelding fra første betaling skjer (full eller delvis betaling). Kjøper/betaleren, samt du som deltaker, har da 14 dagers angrerett fra kjøper(den som betaler), betaler første delbetaling, eller hele kurs-/studieavgiften.
 
Våre kurs, studier, medlemstjenester og konsultasjoner selges også til bedriftsmarkedet, og det gis ikke angrerett på disse produktene. 
 
Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, vil du likevel ha 14 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 14 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller på annen måte deltar i kursets virksomhet) før 14 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Registreringsavgiften (stort sett pålydende 2.500,-) får du uansett ikke tilbake, om du velger å melde deg av kurs/studie. 
Gir du ikke beskjed innen fristen (14 dager) vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. Kurs/Studieavgift

Om du benytter deg av våre delbetalingsløsninger er du alltid forpliktet til å betale hele studie/kursavgiften. Dette gjelder også om du skulle ønske å avslutte studiet/kurset før du har fullført nedbetalingsplanen din. En delbetalingsløsning fritar deg ikke fra å betale studiet/kurset/tjenesten i sin helhet.
Om du velger å ikke fullføre studiet/kurset må du allikevel betale hele studie/kursavgiften.
Våre delbetalingsløsninger er rentefrie. 

Ved for sen, og/eller manglende betaling, vil det kunne bli ilagt et purregebyr på ordinær faktura. 
Betaling av våre kurs og studier skjer i henhold til avtalt betalingsplan (som du velger ved påmelding). Dette skjer via automatiske trekk fra konto som registreres ved påmelding. Ved for sen betaling, eller uteblivende betaling, vil tilgangen til kursportal avsluttes inntil kurset/studiet er betalt.
Hvis automatisk trekk, over tid, ikke er mulig, vil det sendes faktura til registrert e-post adresse/postadresse. Purregebyr vil da tilkomme. 

Du er pliktig til å oppdatere din registrerte adresse ved evt flytting samt e-post adresse i din kursportal, slik at fakturaer og purringer blir sendt riktig.
Du kan også sende oss en mail med informasjon om dette. 
Ved uteblitt betaling, over tid, vil inkassovarsel sendes og saken vil etterhvert gå videre til inkasso. Opplever du problemer ift til betaling, er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss slik at purringer/inkasso kan unngås.
Hele kurs/studieavgiften må betales i sin helhet før kursbevis og/eller diplom/pin kan sendes til deg.
 
Betaling
 
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Ved å godta Brukervilkårene godtar du samtidig at vi gjennomfører automatiske trekk (på konto oppgitt ved registrering) i henhold til kurs/studieavgift og oppgitt Betalingsplan (denne ser du på kjøpssiden)
 
Salg til mindreårige
 
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
 
Opphavsrett © tilfallerHud og Makeup Akademiet. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Hud og Makeup Akademiet sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
 
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Hud og Makeup Akademiets produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Hud og Makeup Akademiet. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Hud og Makeup Akademiet tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
 
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Hud og Makeup Akademiet.
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra eventuelle andre deltakere eller Hud og Makeup Akademiet holdes strengt konfidensielt.
 
Sikkerhet & Personvern
 
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Hud og Makeup Akademiet garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Ta i så fall kontakt.
 
Ansvarsbegrensing
 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet, tolket og videreformidlet med beste hensikt. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
 
Hud og Makeup Akademiet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette studier og kurs som følge av årsaker som er utenfor Hud og Makeup Akademiet kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften ikke bli refundert, og deltaker er forpliktet til å betale studie/kursavgiften i sin helhet. Ved utsettelse fra Hud og Makeup Akademiet initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
 
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
 
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
 
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
 
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Hud og Makeup Akademiet kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
 
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
 
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
 
Er Hud og Makeup Akademiet forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hud og Makeup Akademiet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Hud og Makeup Akademiet refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
 
Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
 
Adresse:Hud og Makeup Akademiet/Anita Anker Eng, Snekkerstuveien 14, 2020 Skedsmokorset
Org.nr: 913539605
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.