Delbetaling

Vi gjør individuelle tilpasninger i forhold til delbetaling og gode nedbetalingsløsninger av studier og kurs hos oss.
Du betaler ikke renter/gebyr på delbetaling/nedbetaling, kun fast studie/kursavgift.

Vi gjør deg oppmerksom på at hele studie/kursavgiften må være betalt for at kursbevis/diplom/pin kan sendes til deg.

Ta kontakt med oss slik at vi finner en nedbetalingsplan som passer for deg. 

NAV

Flere av våre deltakere får, av ulike årsaker, studier og kurs hos oss dekket av ordninger gjennom NAV.

Ta kontakt med din veileder/kontaktperson hos NAV og forhør deg om dine muligheter.